Politika zasebnosti

1. Uvodno

Namen naše politike zasebnosti je seznanitev obiskovalcev spletne strani www.amtel.si z nameni in pravno podlago obdelave osebnih podatkov s strani AM-TEL d.o.o., Sela pri Šumberku 17, 8360 Žužemberk (v nadaljevanju: ponudnik / upravljavec ), v skladu s Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) ter nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15).

Ta politika zasebnosti velja za vsakega uporabnika spletnega mesta za celotno spletno stran ter za vse njegove sestavne dele in podstrani in za vsako osebo, ki podjetju posreduje svoje osebne podatke v kakršnikoli obliki.

Z aktivno privolitvijo in/ali z nadaljnjo uporabo spletnega mesta www.amtel.si uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami te politike.

Ta politika se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta po spremembi te politike uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami. 

2. Osnovni pojmi

Upravljavec spletne strani www.amtel.si: je AM-TEL d.o.o., Sela pri Šumberku 17, 8360 Žužemberk , ki se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov in zasebnost udeležencev oz. uporabnikov spletne strani ter vseh oseb, ki bodo na kakršen koli način družbi posredovali osebne podatke.

Uporabnik spletne strani www.amtel.si: je vsaka fizična in/ali pravna oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno stran www.amtel.si. Ta politika velja za uporabnika, ko prvič obišče spletno mesto in pri vseh kasnejših obiskih.

Osebni podatek: pomeni katerokoli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika (npr. ime in priimek, telefonska številka, IP naslov, biometrični podatki ipd.).

Obdelava: pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje. Osebne podatke zbiramo na podlagi soglasja, pogodbe in / zakona. 

3. Obdelava osebnih podatkov

Po naši spletni strani lahko brskate anonimno, razen, če se prostovoljno odločite, da nam posredujete osebne podatke. V primeru, da se odločite za posredovanje informacij preko spletnega obrazca, bomo te informacije uporabili le za izpolnitev vaše zahteve izražene v obrazcu.

Ponudnik o uporabnikih spletne strani www.amtel.si zbira naslednje podatke:

1.  Obrazec »Kontakt«:

Na naši spletni strani je mogoče preko spletnega obrazca stopiti v stik z nami z namenom povpraševanja po storitvah ali posredovanja morebitnih vprašanj na elektronski naslov. Prav tako je mogoče stopiti v stik z nami direktno preko elektronske ali navadne pošte oziroma s pomočjo telekomunikacijskih virov.

Ko v našem spletnem obrazcu izpolnite zahtevo za povpraševanje, pripombe ali vprašanja  je potrebno obvezno izpolniti polja:

 • Ime in priimek,
 • naslov,
 • telefon,
 • e-naslov,
 • sporočilo,

Na podlagi tega obrazca obdelujemo tudi: datum, uro in vsebino poštne ali e-mail komunikacije, datum, uro in trajanje telefonskih klicev (arhiv komunikacije) ter morebitne druge podatke, ki jih uporabnik sam prostovoljno posreduje družbi.

Prav tako je potrebno izrecno potrditi strinjanje in seznanitev s tem, da ste s tem, ko ste nam posredovali sporočilo (povpraševanje, pripombe ali vprašanje) preko kontaktnega obrazca in vpisali svoje podatke izrazili strinjanje in zavedanje, da se bodo vaši podatki (ime in priimek, elektronski naslov in telefonska številka) za namen vodenja evidence strank ter zagotavljanja korektne komunikacije hranili v naši bazi 2 leti po tem, ko ste nam kontaktni obrazec posredovali in da ste seznanjeni, da lahko kadarkoli od nas zahtevate, da vaše podatke izbrišemo. Če ne boste označili, da soglašate s politiko zasebnosti, vaše povpraševanje na elektronski naslov ne bo uspešno posredovano.

Vaše osebne podatke potrebujemo, da vam lahko odgovorimo na vaše povpraševanje oziroma vprašanje, ki se nanaša na naše storitve oz. prodajni program. Podatke, ki jih boste vpisali v spletni obrazec, obdelujemo le, če je to nujno za naše poslovanje in shranjevanje. 

2. V primeru prijave na razpisano delovno mesto ali v kolikor nam sami posredujete prošnjo za zaposlitev, obdelujemo naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek kandidata,
 • naslov,
 • kontaktni podatki (telefonska številka, e-naslov)
 • starost,
 • poslovni podatki, vključno z zaposlitveno zgodovino, zgodovino izobraževanja, kvalifikacijami, poklicem in področjem specializacije.

Zbiramo lahko vaše osebne podatke, kot so ime in priimek, naslov in kontaktni podatki. Primeri virov, od koder lahko črpamo osebne podatke, so naslednji:

 • Vaše osebne podatke lahko pridobimo, kadar nam jih priskrbite vi sami (na nas se na primer obrnete po e-pošti, po telefonu ali kako drugače),
 • vaše osebne podatke lahko zbiramo tekom procesa iskanja in selekcije kandidatov,
 • lahko zbiramo osebne podatke, ki jih sami javno objavite, vključno z objavami na družabnih medijih (npr. zbiramo lahko informacije z vaših profilov na družabnih medijih, pod pogojem, da je vaš profil javen).

Z vašim izrecnim predhodnim pisnim soglasjem lahko opravimo preverjanje preteklosti, in sicer z upoštevanjem zaščitnih ukrepov, ki jih določa veljavna zakonodaja.  

3.  Drugi osebni podatki:

Kadar obiščete našo spletno stran, vaša naprava in brskalnik samodejno razkrijeta določene informacije (kot so vrsta naprave, operacijski sistem, vrsta brskalnika, nastavitve brskalnika, IP-naslov, nastavitve jezika, datum in ura povezovanja s spletnim mestom ter druge tehnične informacije o komuniciranju, čas zadrževanja na posamezni strani, število obiskanih strani, skupni čas obiska spletnega mesta, opravljene nastavitve na spletnem mestu), od katerih nekatere pomenijo osebne podatke.

Ponudnik obdeluje IP naslove naprav, preko katerih uporabniki dostopajo do spletnega mesta. Ponudnik na spletnem portalu uporablja »piškotke«, po katerih prepoznava uporabnike, vendar pa na ta način ni mogoča identifikacija uporabnikov, kar pomeni, da zgolj na podlagi tako zbranih podatkov ni mogoče ugotoviti imena in priimka in drugih identifikacijskih podatkov uporabnika.

Obdelava osebnih podatkov mladoletnih oseb:

Vsebina in storitve naše spletne strani www.amtel.si so namenjeni uporabnikom, starejšim od 18 let. V kolikor pridobimo informacijo, da je posameznik, mlajši od 18 let, prostovoljno dal osebne podatke na www.amtel.si, za katerega se izkaže, da je mlajši od 18 let, te podatke izbrišemo iz naših aktivnih podatkovnih baz.

Seznanjenost z obdelavo osebnih podatkov:

Pred posredovanjem osebnih podatkov je vsak uporabnik spletne strani seznanjen z našo Politiko zasebnosti ter jasno poučen o posameznih namenih zbiranja osebnih podatkov ter o uporabnikovih pravicah iz te politike. 

4. Namen obdelave podatkov

Pred posredovanjem osebnih podatkov je vsak uporabnik spletne strani seznanjen z našo Politiko zasebnosti ter jasno poučen o posameznih namenih zbiranja osebnih podatkov ter o uporabnikovih pravicah iz te politike.

V skladu s prejšnjim odstavkom, osebne podatke uporabljamo:

 • da odgovorimo na vaše vprašanje;
 • za pošiljanje ponudbe na podlagi prejetega povpraševanja, telefonski kontakt ob povpraševanju oz. sklenitvi pogodbe ter izvedbo pogodbe;
 • vodenje evidence strank;
 • da vas povprašamo za vaše mnenje o naših izdelkih in storitvah;
 • za izboljšanje naših storitev in prodajnega programa;
 • da obravnavamo vašo prošnjo za zaposlitev;
 • za administrativne namene in zagotavljanje kakovosti;

Osebne podatke in kontaktne informacije ponudnik uporablja le za namene, za katere so bili posredovani, v skladu z vašim dovoljenjem. Vedno vas bomo predhodno obvestili o zbiranju osebnih podatkov in o namenu zbiranja. V primeru zbiranja ali uporabe za kakršne koli druge namene izven tistih, za katere ste jih posredovali, vas bomo kontaktirali za pridobitev soglasja.

Ko družba AM-TEL d.o.o. zbira vaše osebne podatke, storimo vse razumno potrebno, da vas obvestimo o tem, katere osebne podatke zbiramo, o namenih, za katere jih zbiramo in te podatke uporabimo le za navedene primarne ali povezane sekundarne namene.

5. Posredovanje podatkov

Družba AM-TEL d.o.o. se zavezuje, da ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja posredovala osebnih oz. drugih podatkov tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke udeleženca oz. uporabnika razen, če, bi od njega to zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu ali za potrebe za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi (kar pomeni, da se osebni podatki razkrijejo vsaki ustrezni osebi, organu pregona ali sodišču, v obsegu, ki je potreben za uveljavitev, izvajanje ali obrambo zakonskih pravic ter vsaki ustrezni osebi po uradni dolžnosti v namene preprečevanja, preiskave, odkrivanja ali pregon kaznivih dejanj ali izvajanje kazenskih sankcij, vključno z zaščito pred grožnjami za javno varnost oziroma preprečevanjem takih groženj).

Vaše osebne podatke lahko razkrijemo: 

 • računovodjem, revizorjem, pravnikom in drugim zunanjim strokovnjakom, ki svetujejo družbi AM-TEL d.o.o., skladno z zavezujočimi pogodbenimi obveznostmi;
 • vsakemu ustreznemu tretjemu pridobitelju, če prodamo ali prenesemo celoto ali kateri koli del našega poslovanja ali sredstev (vključno ob reorganizaciji, razpustitvi ali likvidaciji);
 • naša spletna mesta lahko uporabljajo vtičnike ali vsebino tretjih oseb (npr. Facebook). Če se odločite za uporabo teh vtičnikov ali vsebine, se vaši osebni podatki lahko posredujejo ustrezni tretji osebi. 

6. Varstvo podatkov in čas hrambe

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov. Ponudnik varstvo osebnih podatkov zagotavlja v skladu s to politiko in z zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa zakonodaja Republike Slovenije in Splošna Uredba GDPR.

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da ponudnik njegove podatke hrani, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani, nato pa jih trajno izbriše ali učinkovito anonimizira, tako da določenega podatka ni več mogoče povezati z določenim uporabnikom.

Obdelava osebnih podatkov znotraj družbe AM-TEL d.o.o. poteka v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Splošno Uredbo GDPR na sledečih pravnih podlagah: 

 • na podlagi zakona – le - te osebne podatke ponudnik obdeluje in hrani za obdobje, ki ga predpisuje zakon; 
 • na podlagi pogodbenega razmerja – le-te osebne podatke ponudnik obdeluje in hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med uporabnikom in ponudnikom do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hrani Ponudnik podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora; 
 • na podlagi osebne privolitve uporabnika / kupca - le-te osebne podatke ponudnik obdeluje in hrani trajno, do preklica te privolitve s strani posameznika. Ponudnik take podatke izbriše še pred preklicem le, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov (npr. v primeru, da bi ponudnik prenehal s poslovanjem preko spletne trgovine, bi ponudnik vse osebne podatke, zbrane v ta namen, izbrisal četudi posameznik, ki je privolil v obdelavo osebnih podatkov za namen registracije uporabniškega profila, takega preklica ni podal). 
 • za izvajanje zakonitega interesa. 

7. Pravice uporabnikov po GDPR

Kot uporabnik našega spletnega mesta ste tako seznanjeni, da lahko kadarkoli zahtevate, da vam pristojni v družbi AM-TEL d.o.o.:

 • potrdimo, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne, in vam omogočimo vpogled v vaše osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov ter njihovo prepisovanje ali kopiranje;
 • omogočimo vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov oz. evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov;
 • posredujemo izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na vas;
 • posredujemo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen;
 • podamo informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o vas vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave;
 • podamo informacijo o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem;
 • pojasnimo tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, v primeru izvajanja avtomatiziranega odločanja z obdelavo osebnih podatkov posameznika.

Kot uporabnik našega spletnega mesta ste seznanjeni z dejstvom, da imate v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Splošno Uredbo GDPR še sledeče pravice:

 • da se obdelava vaših osebnih podatkov omeji, kadar velja en od naslednjih primerov:
  • če oporekate točnosti podatkov (obdelava se omeji za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov);
  • če je obdelava nezakonita in vi pa nasprotujete izbrisu vaših osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
  • kot upravljavec osebnih podatkov ne potrebujemo več za dogovorjene namene obdelave, temveč jih vi, potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
  • v primeru, da vložite ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi;
 • da se vaši osebni podatki v naših zbirki popravijo (AM-TEL d.o.o. je dolžan popraviti vaše netočne osebne podatke, prav tako pa imate (ob upoštevanju namenov obdelave), pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;
 • da se vaši osebni podatki izbrišejo (ter »Pozabijo«) - če več ne želite, da se vaši osebni podatki obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo oz. obdelavo, lahko zahtevate, da se vaši podatki izbrišejo brez nepotrebnega odlašanja, in sicer kadar velja eden od naslednjih razlogov (razen zakonskih izjem):
  • vaši osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
  • prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
  • ugovarjate obdelavi, pod pogojem, da za obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ali pa (kadarkoli) ugovarjate obdelavi kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja;
  • vaši osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
  • vaše osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom RS;
  • vaši osebni podatki so bili zbrani v zvezi s točno določeno ponudbo.
 • da ste seznanjeni z rokom hrambe vaših osebnih podatkov;
 • da se zavedate, da imate pravico do pravnega sredstva - vložitve pritožbe;
 • da imate pravico do prenosljivosti osebnih podatkov (velja samo za osebne podatke, ki so obdelani avtomatizirano).

Te pravice vas ne odvežejo obveznosti, ki jih imate po Splošnih pogojih oziroma jih ima do vas sklenjena pogodba z družbo AM-TEL d.o.o..

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave osebnih podatkov, in sicer po e-pošti na naslov info@amtel-si ali pisno na naslov AM-TEL d.o.o., Sela pri Šumberku 17, 8360 Žužemberk

8. Izključitev odgovornosti

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala, ker je ponudniku posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke, ki se nanašajo na uporabnika. Upravljavec spletnega mesta www.amtel.si vljudno prosi uporabnike, ki se ne strinjajo s to politiko ali njenimi spremembami ali dopolnitvami, da zapustijo spletno mesto in ga tudi v bodoče ne uporabljajo več.